SRT

Spiritual Response Therapy

SRT je metoda, při které pomocí kyvadla a speciálních tabulek vyhledáváme a odstraňujeme různé disharmonické programy, bloky, psychická zranění a podobně.